„Ak máte v sebe prostú krásu a nič viac, máte asi to najlepšie, čo Boh stvoril."
- Rudyard Kipling -

© 2020 DeAnimo s.r.o. All right reserved.